+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ISO 4064-2 Wodomierze do zimnej wody pitnej i wody gorącej – Część 2: Metody badań

Niniejsza część ISO 4064|OIML R 49 ma zastosowanie do oceny typu i wstępnego badania weryfikacyjnego wodomierzy do zimnej wody pitnej i wody gorącej zgodnie z definicją w ISO 4064-1:2012|OIML R 49-1:2013. Certyfikaty Zgodności OIML mogą być wydawane dla wodomierzy w ramach Systemu Certyfikatów OIML, pod warunkiem, że niniejsza część ISO 4064|OIML R 49, ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013 i ISO 4064-3 :2014|OIML R 49-3:2013 stosowane są zgodnie z zasadami systemu.

Niniejsza część ISO 4064|OIML R 49 określa szczegóły programu badań, zasad, sprzętu i procedur, które należy zastosować przy ocenie typu i wstępnej weryfikacji typu licznika.

Norma ISO 4064 składa się z następujących części, zatytułowanych ogólnie Wodomierze do zimnej wody pitnej i wody gorącej:
– ISO 4064-1 Część 1: Wymagania metrologiczne i techniczne
– ISO 4064-2 Część 2: Metody badań
– ISO 4064-3 Część 3: Format raportu z badań
– ISO 4064-4 Część 4: Wymagania niemetrologiczne nieujęte w ISO 4064-1
– ISO 4064-5 Część 5: Instalacja

Klauzula ISO 4064-2:2014 ISO 4064-2:2014 Temat LISUN Model
8.2 Duchota GDJS-015B 
8.3 Zimno
8.4 Wilgotne ciepło, cykliczne
8.5.2 Wodomierze zasilane bezpośrednio prądem przemiennym lub z przetworników AC/DC LS2050
8.5.3 Wodomierze zasilane napięciem zewnętrznym lub bateriami pierwotnymi prądu stałego
8.6  Wibracja LVD-100KG-6D
8.7 Wstrząs mechaniczny LS-DDT1-B
8.8 Spadki napięcia sieciowego AC, krótkie przerwy i wahania napięcia CSS61000-11
8.9 Wybuchy na liniach sygnałowych EFT61000-4
8.10 Impulsy (przepięcia) w sieciach prądu przemiennego i stałego
8.11 Wyładowania elektrostatyczne ESD61000-2
8.12 Promieniowane pola elektromagnetyczne GTEM-2
8.13 Przewodzone pola elektromagnetyczne RFCI61000-6
8.14 Przepięcia na liniach sygnałowych, danych i sterujących CDN61000-5C
8.15 Przepięcia na liniach prądu przemiennego i stałego SG61000-5

8.2 Suche ciepło (bez kondensacji), 8.3 Zimno i 8.4 Wilgotne ciepło, cykliczne (kondensacja)

8.2.1 Celem próby jest sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 4.2, podczas działania wysokich temperatur otoczenia jak w normie ISO 4064-1: 2014|0IML R 49-1:2013, Tabela A.1.

8.3.1 Celem próby jest sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 4.2, podczas stosowania niskich temperatur otoczenia jak w normie ISO 4064-1: 2014|0IML R 49-1:2013, Tabela A.1.

8.4.1 Przedmiotem badania jest sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013 p. 5.1.1, po zastosowaniu warunków dużej wilgotności, w połączeniu z cyklicznymi zmianami temperatury jak w ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, Tabela A.5.

Zmierzyć:
LISUN GDJS-015 B Komora Wilgotności Temperatury | Komora termiczna | Izba klimatyczna symulują różne warunki klimatyczne, takie jak wytrzymałość na ciepło, wytrzymałość na zimno, wytrzymałość na suchość i wytrzymałość na wilgoć, która określa wydajność materiału. Testując produkt w różnych warunkach klimatycznych, aby sprawdzić, czy jego działanie może spełnić zamierzone wymagania. Jest szeroko stosowany do testowania świetlówek CFL/LED, produktów elektrycznych, samochodów osobowych, aplikacji domowych i telefonów komórkowych. Ta seria komór do badania starzenia nadaje się do badania niezawodności produktów przemysłowych. Charakteryzuje się precyzją kontroli temperatury i szerokim zakresem regulacji.

8.5.2 Wodomierze zasilane bezpośrednio prądem przemiennym lub przetwornicami AC/DC oraz 8.5.3 Wodomierze zasilane napięciem zewnętrznym lub pierwotnymi bateriami prądu stałego

8.5.2.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy urządzenia elektroniczne pracujące przy nominalnej wartości napięcia sieciowego Unom, przy częstotliwości znamionowej fnom, spełniają wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 4.2, podczas odchyleń statycznych zasilacz sieciowy prądu przemiennego (jednofazowego), zastosowany zgodnie z wymaganiami normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, A.5.

8.5.3.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 4.2 podczas odchyłek statycznych napięcia zasilania prądem stałym, stosowanego zgodnie z wymaganiami normy ISO 4064-1:2014 |0IML R 49-1:2013, A.5.

LISUN LS2050 Miernik mocy prądu przemiennego i stałego o wysokiej dokładności to inteligentny produkt nowej generacji, który wykorzystuje technologię cyfrowego próbkowania do analizy kształtu fali. Oprogramowanie może mierzyć U(AC&DC), I(AC&DC), P(AC&DC), współczynnik mocy PF(AC), współczynnik przemieszczenia DF(AC) i całkowitą zawartość harmonicznych 0-50 w IEC/CSA. Kliknij tutaj, aby zobaczyć LS2050B/LS2050C/LS2050C-IEC Próbka raportu z testu

Połączenia LS2050-IEC z dodatkowym oprogramowaniem (należy doliczyć dodatkowy koszt LS2050) w pełni spełnia EN/IEC6100-3-2:2019, kliknij tutaj, aby zobaczyć LS2050C-IEC dodatkowa próbka raportu z testów

8.6 Wibracje

8.6.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 5.1.1, po zastosowaniu drgań przypadkowych (patrz ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1 :2013, A.1. Badanie dotyczy wyłącznie liczników do instalacji ruchomych (klasa środowiskowa M)

Zmierzyć:
LISUN LVD-100KG Elektrodynamiczny system testowania wibracji służy do symulacji stanów wibracyjnych w różnych warunkach za pomocą wzbudzenia elektromagnetycznego w celu określenia odporności na wibracje, stabilności i niezawodności różnych komponentów i gotowych produktów w okresie użytkowania. Może mierzyć falę sinusoidalną, modulację częstotliwości, częstotliwość przemiatania, programowalność, podwojenie częstotliwości, logarytm, dużą prędkość przyspieszenia, modulację amplitudy, kontrolę czasu, w pełni funkcjonalne sterowanie komputerowe, proste i łatwe ustawienie przyspieszenia i amplitudy.

8.7 Wstrząs mechaniczny

8.7.1 Obiekt badania

Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 5.1.1, po zastosowaniu próby udaru mechanicznego (upadek na twarz) jak w normie ISO 4064-1 :2014|OIML R 49-1:2013, Tabela A.1. 

Test ten dotyczy wyłącznie liczników do instalacji mobilnych (klasa środowiskowa M). 

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi testowania określonymi w IEC 60068-2-31 i IEC60068-2-47.

Rozwiązanie testowe:
LISUN LS-DDT1-B Maszyna do badania upadku obrotowej lufy | Tester upadku bębna rolkowego jest zgodny z normą IEC 60068-2-31 załącznik A (zamiast IEC 60068-2-32), IEC 60884-1 W punkcie 24.3 normy dotyczącej wymagań testowych „wytrzymałości mechanicznej” powiązane wymagania mają na celu ocenę wad działania osprzętu elektrycznego.

Przetestuj cel maszyny do testowania upadku z obrotową lufą:
• Czas trwania powłoki
• Wewnętrzny opór konstrukcyjny (ciężki) przy upadku
• Dostosuj się do powtarzającego się swobodnego spadania

8.8 Spadki napięcia sieciowego AC, krótkie przerwy i wahania napięcia

8.8.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz zasilany z sieci spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|OIML R 49-1:2013, 5.1.1, podczas stosowania krótkotrwałych przerw i obniżek napięcia sieciowego jak w ISO 4064-1 :2014|OIML R 49-1:2013 Tabela A.1

LISUN CSS61000-11 Generator zapadów i przerw napięcia jest specjalnie zaprojektowany zgodnie z charakterystyką i wymaganiami pomiarów EMS przy nagłym spadku lub przerwaniu napięcia w punkcie. CSS61000-11/ CSS61000-11T wykorzystuje duży ekran dotykowy LCD w języku angielskim i chińskim. Ma lepszą wydajność, taką jak wysoka niezawodność i wygodna obsługa.

8.9 Impulsy w liniach sygnałowych i 8.10 Impulsy (przepięcia) w sieciach prądu przemiennego i stałego 8.10 Impulsy (przepięcia) w sieciach prądu przemiennego i stałego

8.9.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz zawierający elektronikę i wyposażony w wejścia/wyjścia (I/O) i porty komunikacyjne (w tym kable zewnętrzne) jest zgodny z postanowieniami normy ISO 4064-1:20140IML R 49-1:2013, 5.1.1, pod warunkami gdzie impulsy elektryczne nakładają się na I/0 i port komunikacyjny zgodnie z ISO 4064-1:20140IML R 49-1:2013, Tabela A.1.

8.10.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy EUT zawierający elektronikę i zasilany napięciem sieciowym AC lub DC, jest zgodny z postanowieniami normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.1.1, w warunkach, w których na sieć nakładają się impulsy elektryczne napięcie zgodnie z normą ISO 4064-1:20140IML R 49-1:2013, tabela A.1.

Zmierzyć:
Połączenia EFT61000-4 Tester odporności EFT jest specjalnie zaprojektowany zgodnie z charakterystyką i wymaganiami pomiaru EFT i jest idealnym źródłem zakłóceń pomiaru EMS. Charakteryzuje się dobrą wydajnością, taką jak wysoka stabilność, wysoka niezawodność, łatwość obsługi itp.  EFT61000-4 posiada ekran dotykowy LCD w języku angielskim i chińskim.

8.11 Wyładowanie elektrostatyczne

8.11.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.1.1, podczas stosowania bezpośrednich i pośrednich wyładowań elektrostatycznych jak w ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, Tabela A.1.

Zmierzyć:
LISUN ESD61000-2 Generator ESD jest przeznaczony do pomiaru odporności na wyładowania elektrostatyczne w celu oceny sprzętu elektrycznego i elektronicznego. ESD61000-2/ESD61000-2A posiada dotykowy ekran LCD w języku angielskim i chińskim. 

Symulator wyładowań elektrostatycznych to najwyższe napięcie elektrostatyczne, które może wynosić do 30 kv, co wystarcza do pokrycia najsurowszego standardowego wymagania napięcia elektrostatycznego (wymagania dotyczące napięcia wyładowania elektrostatycznego klasy 4 wynoszą 15 KV). Pistolet testowy ESD może być używany do większości urządzeń elektrycznych i elektronicznych do testu wyładowań elektrostatycznych, a także może zapewnić porównywalność i powtarzalność testu.

8.12 Promieniowane pola elektromagnetyczne

8.12.1 Przedmiot badania
W celu sprawdzenia, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.11, podczas działania promieniowanych pól elektromagnetycznych jak w normie ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1: 2013, Tabela A.1. Testuj w pełni zgodnie z normą IEC61000-4-3.

Zmierzyć:
1. GTEM wykorzystuje test pełnej zgodności w zakresie odporności na promieniowanie pola elektromagnetycznego RF (EMS) (LISUN Model: GTEM-EMS):
GTEM-2 praca z generatorem sygnału, miernikiem mocy, sondą/monitorem natężenia pola i wzmacniaczem mocy jest w pełni zgodna z normami IEC61000-4-3, IEC61000-4-20, GB/T17626.3 i GB/T17215 do wykorzystania w zakresie odporności na promieniowanie pola elektromagnetycznego RF (EMS) Test pełnej reklamacji. System ten jest szeroko stosowany w energetyce, komunikacji, przemyśle wojskowym, kontroli jakości i innych dziedzinach i stworzył potężną podstawę testową do oceny podatności małego sprzętu elektronicznego na zakłócenia promieniowanego pola elektromagnetycznego.

2. GTEM wykorzystuje do wstępnego testu zgodności emisji pola elektromagnetycznego RF (EMI) (LISUN Model: GTEM-EMI):
GTEM-2 pracować z LISUN EMI-9KC System odbiornika EMI (Opcja to odbiornik R&S lub PMM EMI) jest przeznaczony do wstępnego testu zgodności IEC61000-4-20, CISPR11, CISPR14, CISPR20, CISPR22 i CISPR25 do użycia w teście wstępnym zgodności emisji pola elektromagnetycznego RF (EMI) poprzez symulację testu warunkach wolnej przestrzeni i otwartego pola, wykorzystując modelowanie matematyczne oraz trójwymiarowe metody gromadzenia i obliczania danych, zapewnia ekonomiczne, wygodne i wykonalne rozwiązanie dla większości użytkowników korporacyjnych do przeprowadzania testów kompatybilności elektromagnetycznej EMI dla małych produktów elektronicznych i elektrycznych . Podejście testowe przed inspekcją może skutecznie ocenić wpływ sprzętu elektronicznego na środowisko elektromagnetyczne.

8.13 Przewodzone pola elektromagnetyczne

8.13.1 Przedmiot badania
Weryfikacja zgodności z postanowieniami normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.11, podczas stosowania przewodzonych pól elektromagnetycznych jak w normie ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, tabela A .1. Test w pełni spełnia standardy IEC61000-4-6.

Zmierzyć:
RFCI61000-6 Przeprowadzony system testów odporności zawiera wbudowane źródło sygnału, moduł wzmacniacza mocy i miernika mocy, różnorodne sieci odsprzężone sprzęgające (CDN), cęgi elektromagnetyczne i cęgi wtrysku prądu opracowane przez zewnętrzny tłumik przez firmę LISUN. Jest szeroko stosowany w medycynie, energetyce, kontroli przemysłowej, nowych stosach ładowania energii, stosach komunikacyjnych i tym podobnych dla przemysłu. 

8.14 Przepięcia na liniach sygnałowych, danych i sterujących oraz 8.15 Przepięcia na liniach zasilających AC i DC

8.14.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.11, w warunkach, w których przepięcia elektryczne nakładają się na wejścia/wyjścia, a porty komunikacyjne są zgodne z normą ISO 0-4064:1 |2014IML R 0-49:1, Tabela A.2013.

8.15.1 Przedmiot badania
Sprawdzenie, czy wodomierz spełnia wymagania normy ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, 5.11, w warunkach, w których na napięcie sieciowe nakładają się przepięcia jak w normie ISO 4064-1:2014|0IML R 49-1:2013, Tabela A.1. Postępuj zgodnie z ustaleniami dotyczącymi testowania określonymi w normie IEC 61000-4-5.

Zmierzyć:
LISUNSG61000-5 generator udarów zapewnia wspólną podstawę do oceny odporności przewodów zasilających i złączy wewnętrznych różnych urządzeń na zakłócenia przejściowe o wysokiej energii spowodowane indukcją naturalnego przepięcia piorunowego i przełączaniem obciążeń o dużej wydajności. Jeśli w pełni spełniasz normę ISO 4064-1:2014, punkty 8.14 i 8.15. Powinno współpracować z LISUN CDN61000-5C Sprzęganie szeregowe Sieć odsprzęgająca dla linii komunikacyjnych jest w pełni zgodna z normami IEC 61000-4-5, EN 61000-4-5, GB/T 17626.5, ITU-T K.45, ITU-T K.21 i ITU-T K.20, Wyjściowe fale udarowe to fala kombinowana (1.2/50 μs i 8/20 μs) oraz fala CCITT (10/700 μs i 5/320 μs). CDN61000-5C Seria może współpracować z LISUN SG61000-5 Szeregowy generator udarowy przetestować wszystkie linie komunikacyjne, przewody sygnałowe i kable sterujące. 

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=