+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

EN 61010-1 Wymagania bezpieczeństwa dotyczące sprzętu elektrycznego do pomiarów, kontroli i użytku laboratoryjnego – Część 1: Wymagania ogólne

OCHRONNY TERMINAL PRZEWODOWY
ZACISKI PRZEWODÓW OCHRONNYCH powinny spełniać następujące wymagania.
a) Powierzchnie stykowe muszą być metalowe.
UWAGA 1 Materiały systemów POŁĄCZEŃ OCHRONNYCH należy dobierać tak, aby zminimalizować korozję elektrochemiczną pomiędzy ZACISKIEM a przewodem ochronnym lub jakimkolwiek innym metalem mającym z nimi kontakt.
b) Integralne połączenie przewodu ochronnego wlotu urządzenia należy uważać za ZACISK PRZEWODU OCHRONNEGO.
c) W przypadku sprzętu wyposażonego w elastyczny przewód z możliwością ponownego okablowania oraz URZĄDZEŃ PODŁĄCZONYCH NA STAŁE, ZACISK PRZEWODU OCHRONNEGO powinien być umieszczony w pobliżu ZACISKÓW SIECIOWEJ.
d) Jeżeli urządzenie nie wymaga podłączenia do zasilania SIECIOWEGO, ale mimo to posiada obwód lub część, która wymaga uziemienia ochronnego, ZACISK PRZEWODU OCHRONNEGO powinien być umieszczony w pobliżu ZACISKÓW tego obwodu, dla którego konieczne jest uziemienie ochronne. Jeżeli obwód ten posiada ZACISKI zewnętrzne, ZACISK PRZEWODÓW OCHRONNYCH powinien być
być także zewnętrzny.
e) ZACISKI PRZEWODÓW OCHRONNYCH OBWODÓW SIECIOWYCH powinny mieć co najmniej taką samą obciążalność prądową jak ZACISKI ZASILAJĄCE.
f) WTYKOWE ZACISKI PRZEWODÓW OCHRONNYCH łączone z innymi ZACISKAMI i przeznaczone do łączenia i rozłączania bez użycia NARZĘDZI, powinny być zaprojektowane tak, aby połączenie przewodu ochronnego było pierwsze i rozłączane jako ostatnie w stosunku do pozostałych połączeń. Przykładami są wtyczki i złącza urządzeń do przewodów SIECIOWYCH oraz zespoły złączy jednostek wtykowych.
g) Jeżeli ZACISK PRZEWODU OCHRONNEGO jest używany także do innych celów łączenia, należy najpierw zastosować przewód ochronny i zabezpieczyć go niezależnie od innych połączeń.

LISUN poniższe przyrządy w pełni spełniają wymagania normy EN 61010-1 dotyczące wymagań dotyczących sprzętu elektrycznego, sterowania i zastosowań laboratoryjnych – Część 1: Wymagania ogólne:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=