+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ECE R.4 Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Niniejszy regulamin stosuje się do oświetlenia tylnej tablicy rejestracyjnej pojazdów kategorii M, N, O i T”.
„Oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej” oznacza urządzenie do oświetlania tylnych tablic rejestracyjnych, zwane dalej „urządzeniem oświetlającym”, które oświetla tylną tablicę rejestracyjną poprzez odbicie. W celu homologacji tego urządzenia określa się oświetlenie przestrzeni, która ma być zajęta przez tablicę.

Kolor światła
Światło lampy stosowanej w urządzeniu oświetlającym musi być wystarczająco bezbarwne, aby nie powodować zauważalnej zmiany koloru tablicy rejestracyjnej.
Incydent światła

Producent urządzenia oświetlającego określa jedno lub więcej lub pole położeń, w których urządzenie ma być zamontowane w stosunku do miejsca na tablicę rejestracyjną; gdy lampa jest umieszczona w pozycji (położeniach) określonej(-ych) przez producenta, kąt padania światła na powierzchnię tablicy nie może przekraczać 82° w żadnym punkcie oświetlanej powierzchni, przy czym kąt ten jest mierzony od najbardziej oddalonego od powierzchni tablicy krańca obszaru oświetlającego urządzenia. Jeżeli występuje więcej niż jedno urządzenie oświetlające, powyższy wymóg stosuje się tylko do tej części tablicy, która ma być oświetlana przez dane urządzenie.

Jeżeli urządzenie posiada jedną zewnętrzną krawędź powierzchni oświetlającej, która jest równoległa do powierzchni tablicy rejestracyjnej, to najbardziej oddalony od powierzchni tablicy koniec powierzchni oświetlającej urządzenia jest środkiem krawędzi powierzchni oświetlającej, która jest równoległa do
płytki i znajduje się najdalej od powierzchni płyty
.
Urządzenie musi być tak zaprojektowane, aby żadne światło nie było emitowane bezpośrednio do tyłu, z wyjątkiem światła czerwonego, jeżeli urządzenie jest połączone lub zgrupowane ze światłem tylnym
Procedura pomiarowa

Pomiary luminancji wykonuje się na bezbarwnej powierzchni rozproszonej o znanym współczynniku odbicia rozproszonego3. Rozmyta bezbarwna powierzchnia powinna mieć wymiary tablicy rejestracyjnej lub wymiar przekraczający jeden punkt pomiarowy. Jego środek powinien znajdować się w środku pozycji punktów pomiarowych
.
Tę rozproszoną bezbarwną powierzchnię (powierzchnie) należy umieścić w miejscu normalnie zajmowanym przez tablicę rejestracyjną i 2 mm przed jej uchwytem.

Pomiary luminancji wykonuje się prostopadle do powierzchni rozproszonej, bezbarwnej powierzchni z tolerancją 5 w każdym kierunku w punktach przedstawionych w załączniku 3 do niniejszego regulaminu, przy czym każdy punkt odpowiada kołowemu obszarowi o średnicy 25 mm. Zmierzoną luminancję należy skorygować
współczynnik odbicia rozproszonego 1.0

LISUN następujące przyrządy w pełni spełniają przepisy ECE R.4 Jednolite przepisy dotyczące homologacji urządzeń do oświetlenia tylnych tablic rejestracyjnych pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=