+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

ECE R.37 Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek do użytku w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do żarówek przedstawionych w załączniku I i przeznaczonych do stosowania w homologowanych zespołach świateł pojazdów o napędzie silnikowym i ich przyczep.

Testy
Żarówki poddaje się najpierw starzeniu przy ich napięciu probierczym przez około jedną godzinę. W przypadku lamp dwuwłóknowych każdy żarnik starzeje się oddzielnie. W przypadku żarówek, dla których określono więcej niż jedno napięcie probiercze, do starzenia stosuje się najwyższą wartość napięcia probierczego.

W przypadku żarówki z powlekaną bańką, po okresie starzenia odpowiadającym pkt 3.4.1, powierzchnię bańki należy lekko przetrzeć bawełnianą szmatką nasączoną mieszaniną 70% obj. procent n-heptanu i 30 obj. procent toluolu. Po około pięciu minutach powierzchnię należy skontrolować wzrokowo. Nie może wykazywać żadnych widocznych zmian.

Położenie i wymiary żarnika mierzy się przy zasilaniu żarówek prądem o wartości od 90 % do 100 % napięcia badawczego. W przypadku żarówek, dla których określono więcej niż jedno napięcie probiercze, do pomiaru położenia i wymiarów żarnika stosuje się najwyższą wartość napięcia probierczego.

O ile nie określono inaczej, pomiary elektryczne i fotometryczne przeprowadza się przy napięciu (napięciach) probierczych.

Pomiary elektryczne należy przeprowadzać przyrządami klasy co najmniej 0.2.
Strumień świetlny (w lumenach) podany w kartach danych żarówek w załączniku I dotyczy żarówek emitujących światło białe, chyba że podano tam specjalną barwę.

W przypadku gdy dozwolona jest barwa żółta selektywna, strumień świetlny żarówki z zewnętrzną bańką żółtą selektywną musi wynosić co najmniej 85 % określonego strumienia świetlnego odpowiedniej żarówki emitującej światło białe.

Kolor

Barwa światła emitowanego przez żarówkę musi być biała, chyba że w odpowiednim arkuszu danych określono inaczej.

Do niniejszego regulaminu mają zastosowanie definicje barwy emitowanego światła podane w regulaminie nr 48 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosku o udzielenie homologacji typu.

Barwę emitowanego światła mierzy się metodą określoną w załączniku 5. Każda zmierzona wartość mieści się w wymaganym obszarze tolerancji. Ponadto w przypadku żarówek emitujących światło białe zmierzone wartości nie mogą odbiegać o więcej niż 0.020 jednostki w kierunku x i/lub y od wybranego punktu na locus Plancka (CIE 015: 2004, wydanie 3).
Żarówki stosowane w sygnalizatorach świetlnych muszą spełniać wymagania określone w pkt 2.4.2. publikacji IEC 60809, wydanie 3.

LISUN następujące przyrządy w pełni spełniają przepisy ECE R.37 Jednolite przepisy dotyczące homologacji żarówek do użytku w homologowanych zespołach świateł pojazdów silnikowych i ich przyczep

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=