+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

EKG R.23 JEDNOLITE PRZEPISY DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI ŚWIATEŁ COFANIA DLA POJAZDÓW O NAPĘDZIE SILNIKOWYM I ICH PRZYCZEP

Niniejszy regulamin ma zastosowanie do świateł cofania pojazdów kategorii M, N, O i T1/

„Światło cofania” oznacza światło pojazdu przeznaczone do oświetlania drogi znajdującej się z tyłu pojazdu i ostrzegania innych użytkowników drogi, że pojazd cofa lub wkrótce się cofnie;

Do niniejszego regulaminu zastosowanie mają definicje zawarte w regulaminie nr 48 i serii poprawek do tego regulaminu obowiązujących w momencie składania wniosku o udzielenie homologacji typu. Natężenie światła emitowanego przez każdą z dwóch próbek nie może być mniejsze niż wartości minimalne i nie większe niż wartości maksymalne określone poniżej i jest mierzone w odniesieniu do osi odniesienia w kierunkach przedstawionych poniżej (wyrażone w stopniach kąta z oś odniesienia).

Natężenie wzdłuż osi odniesienia nie może być mniejsze niż 80 kandeli.

Natężenie światła emitowanego we wszystkich kierunkach, w których można je zaobserwować, nie może przekraczać:

300 kandeli jak w kierunkach w płaszczyźnie poziomej lub powyżej; oraz w kierunkach poniżej płaszczyzny poziomej: 600 kandeli między hh a 5D oraz 8,000 kandeli poniżej 5°D.
W każdym innym kierunku pomiaru wskazanym w załączniku 3 do niniejszego regulaminu światłość nie może być mniejsza niż wartości minimalne określone w tym załączniku.

Jednakże w przypadku gdy światło cofania jest przeznaczone do zainstalowania w pojeździe wyłącznie w parze urządzeń, światłość fotometryczną można zweryfikować tylko do kąta 30 do wewnątrz, gdzie wartość fotometryczna musi wynosić co najmniej 25 cd .

Warunek ten należy jasno wyjaśnić we wniosku o udzielenie homologacji i związanych z nim dokumentach.

Ponadto w przypadku, gdy homologacja typu zostanie udzielona z uwzględnieniem powyższego warunku, informacja w pkt 11. „Uwagi” formularza zawiadomienia (zob. załącznik 1 do niniejszego regulaminu) będzie informować, że urządzenie należy montować wyłącznie w para.

W przypadku pojedynczego światła zawierającego więcej niż jedno źródło światła, światło musi być zgodne z minimalnym wymaganym natężeniem w przypadku awarii jednego źródła światła, a gdy wszystkie źródła światła są włączone, maksymalne natężenia nie mogą zostać przekroczone.

Grupa źródeł światła połączonych w taki sposób, że awaria któregokolwiek z nich powoduje, że wszystkie przestają emitować światło, uważa się za jedno źródło światła.

LISUN następujące przyrządy w pełni spełniają JEDNOLITE PRZEPISY ECE R.23 DOTYCZĄCE HOMOLOGACJI ŚWIATŁA COFANIA DLA POJAZDÓW O NAPĘDZIE SILNIKOWYM I ICH PRZYCZEP

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=