+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語

BS EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Miejsca pracy w pomieszczeniach zamkniętych

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące oświetlenia ludzi w pomieszczeniach pracy w pomieszczeniach zamkniętych, które odpowiadają potrzebom komfortu widzenia i wydajności osób o normalnej lub skorygowanej do normalnej zdolności okulistycznej (wzrokowej). Uwzględniane są wszystkie typowe zadania wizualne, w tym sprzęt wyświetlający ekran (DSE).

W niniejszym dokumencie określono wymagania dotyczące rozwiązań oświetleniowych większości wewnętrznych miejsc pracy i obszarów z nimi związanych, pod względem ilości i jakości oświetlenia. Ponadto podano zalecenia dotyczące dobrych praktyk oświetleniowych, w tym potrzeb w zakresie oświetlenia wizualnego i niewizualnego (nietworzącego obrazu). Dokument ten nie określa wymagań oświetleniowych ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi podczas pracy i nie został opracowany w zakresie stosowania art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, choć wymagania oświetleniowe określone w tym dokumencie , zwykle spełniają potrzeby bezpieczeństwa.

UWAGA
Wymagania oświetleniowe dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w pracy mogą być zawarte w Dyrektywach wydanych na podstawie art. 169 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w ustawodawstwie krajowym państw członkowskich wdrażających te dyrektywy lub w innym ustawodawstwie krajowym państw członkowskich.

Dokument ten nie podaje konkretnych rozwiązań, nie ogranicza swobody projektantów w odkrywaniu nowych technik, ani nie ogranicza stosowania innowacyjnych urządzeń. Oświetlenie może być zapewnione światłem dziennym, oświetleniem elektrycznym lub kombinacją obu.

Niniejszy dokument nie ma zastosowania do oświetlenia zewnętrznych miejsc pracy i podziemnego oświetlenia górniczego oraz oświetlenia awaryjnego. Miejsca pracy na zewnątrz, patrz EN 12464-2, a oświetlenie awaryjne, patrz EN 1838 i EN 13032-3.

LISUN poniższe przyrządy w pełni spełniają normę BS EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Miejsca pracy w pomieszczeniach zamkniętych

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=