+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
11 maj, 2024 Odwiedzin 59 Autorka: Cherry Shen

Sonda testowa 14 zgodnie z IEC 61032 Rysunek 10 (pasek testowy)

General 1

1.1 Zakres i przedmiot

Niniejsza norma międzynarodowa (IEC61032) określa szczegóły i wymiary sond pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania ochrony zapewnianej przez obudowy w zakresie:
– zabezpieczenie osób przed dostępem do części niebezpiecznych wewnątrz obudowy;
– zabezpieczenie sprzętu znajdującego się wewnątrz obudowy przed wnikaniem ciał stałych.

Sonda testowa 14 zgodnie z IEC 61032 Rysunek 10 (pasek testowy)

SMT 1214_AL

1.2 Przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej jest:

– zgromadzić w jednej publikacji sondy obiektowe i sondy dostępowe określone obecnie w innych normach, wraz z niezbędnymi nowymi sondami;   
– udzielanie wskazówek komitetom technicznym przy wyborze sonda testowa;
– zachęcanie zainteresowanych do określania sond testowych zgodnie z tymi już określonymi w niniejszej Normie Międzynarodowej, zamiast modyfikować szczegóły i wymiary;
– ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się typów sond pomiarowych.

1.3 Zalecenia ogólne

Przy wyborze sond należy priorytetowo traktować sondy o kodzie IP.
Stosowanie innych sond, zwłaszcza sond, które nie są określone w niniejszej Normie Międzynarodowej, powinno być ograniczone do przypadków, w których użycie sondy kodu IP jest z jakiegoś powodu niepraktyczne.

UWAGA 1 – Za wybór sondy pomiarowej do określonego celu odpowiadają odpowiednie komitety techniczne.
UWAGA 2 – Komitety techniczne pragnące opracować nowe sondy lub zmodyfikować istniejące sondy powinny przedłożyć komitetowi technicznemu 70 propozycje zmiany niniejszej normy.

Za zastosowanie sond, warunki testu, warunki akceptacji i procedurę w przypadku sprzecznych wyników testów odpowiada odpowiedni komitet ds. produktu. Certyfikaty oparte na sondach zgodnych z pierwszym wydaniemIEC 61032 powinien zachować ważność.

2 Odniesienia normatywne

Poniższe dokumenty normatywne zawierają postanowienia, które poprzez odniesienie w tym tekście stanowią postanowienia niniejszej Normy Międzynarodowej. W momencie publikacji wskazane wydania były aktualne. Wszystkie standardy podlegają rewizji, a strony umów opartych na niniejszej Normie Międzynarodowej zachęca się do zbadania możliwości zastosowania najnowszych wydań dokumentów normatywnych wskazanych poniżej. Członkowie CEl i ISO prowadzą rejestr aktualnych Norm Międzynarodowych.

CEI 60050(826): 1982, Vocabulaire Electrotechnique International (VEI)-Chapitre826: Instal-lations électriques des batiments.
CEI 60529: 1989, Degrés deprocurés procurés par les enveloppes. (Kod IP)
CEI 60536: 1976, Klasyfikacja des matériels électriques et électroniques en cequi caree la Protection contre les chocs électriques.
ISO 4287-1: 1984, Rugosité de Surface – Terminologia – Część 1: Surface et ses paramètres.

Sonda testowa 14 z IEC61032 Rysunek 10 (pasek testowy)
Sonda testowa 14 przeznaczona jest do sprawdzania zabezpieczenia przed dostępem do niebezpiecznych części gniazdek pod napięciem przez przesłony.
Pręt: szerokość 3 mm, grubość 1 mm, długość 80 mm.
Zgodny z: IEC61032 Rysunek 10.
Rękojeść wykonana jest z nylonu, końcówka ze stali nierdzewnej.

Sonda testowa 14 zgodnie z IEC 61032 Rysunek 10 (pasek testowy)

Sonda testowa 14 zgodnie z IEC 61032 Rysunek 10 (pasek testowy)

Tagi: ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=