+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
09 maj, 2024 Odwiedzin 71 Autorka: Cherry Shen

Sonda testowa 13 z kablem zgodna z normą EN 61032

1. Ogólny

1.1 Zakres i przedmiot

W niniejszej Normie Międzynarodowej określono szczegóły i wymiary sond pomiarowych przeznaczonych do sprawdzania ochrony zapewnianej przez obudowy w odniesieniu do:
– zabezpieczenie osób przed dostępem do części niebezpiecznych wewnątrz obudowy;
– zabezpieczenie sprzętu znajdującego się wewnątrz obudowy przed wnikaniem ciał stałych.

Przedmiotem niniejszej Normy Międzynarodowej jest:
– zgromadzić w jednej publikacji sondy obiektowe i sondy dostępowe określone obecnie w innych normach, wraz z niezbędnymi nowymi sondami;
– udzielanie wskazówek komitetom technicznym przy wyborze sond pomiarowych;
– zachęcanie zainteresowanych do określania sond testowych zgodnie z tymi już określonymi w niniejszej Normie Międzynarodowej, zamiast modyfikowania szczegółów i wymiarów;
– ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się typów sond pomiarowych.

Sonda testowa 13 z kablem zgodna z normą EN 61032

SMT 1213C_AL

1.2 Zalecenia ogólne

Przy wyborze sond należy priorytetowo traktować sondy o kodzie IP.
Stosowanie innych sond, zwłaszcza sond, które nie są określone w niniejszej Normie Międzynarodowej, powinno być ograniczone do przypadków, w których użycie sondy kodu IP jest z jakiegoś powodu niepraktyczne.
UWAGA 1 Za dobór sondy pomiarowej do określonego celu odpowiadają odpowiednie komitety techniczne.
UWAGA 2 Komitety techniczne pragnące opracować nowe sondy lub zmodyfikować istniejące sondy powinny przedłożyć komitetowi technicznemu 70 propozycje zmiany niniejszej normy.
Za zastosowanie sond, warunki testu, warunki akceptacji i procedurę w przypadku sprzecznych wyników testów odpowiada odpowiedni komitet ds. produktu.
Certyfikaty oparte na sondach zgodnych z pierwszym wydaniem PL 61032 powinien zachować ważność

2 odniesienia normatywne

Poniższe dokumenty normatywne zawierają postanowienia, które poprzez odniesienie w tym tekście stanowią postanowienia niniejszej Normy Międzynarodowej. W momencie publikacji wskazane wydania były aktualne. Rewizji podlegają wszystkie dokumenty normatywne i strony umów opartych na niniejszej Międzynarodówce
Zachęcamy Standard do zbadania możliwości zastosowania najnowszych wydań dokumentów normatywnych wskazanych poniżej. Członkowie IEC i ISO prowadzą aktualnie obowiązujące rejestry międzynarodowe

Normy.
IEC 60050 (826):1982, Międzynarodowy Słownik Elektrotechniczny (IEV) – rozdział 826: Instalacje elektryczne budynków.
IEC 60529:1989, Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).
IEC 60536:1976, Klasyfikacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod względem ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.
ISO 4287-1:1984, Chropowatość powierzchni – Terminologia – Część 1: Powierzchnia i jej parametry.

3 Klasyfikacja sond pomiarowych

Sondy testowe są klasyfikowane w następujący sposób:
a) zgodnie z ich przeznaczeniem
-Sondy kodu IP;
– inne sondy;
b) według rodzaju ochrony, którą mają sprawdzać
– sondy dostępowe;
c) w zależności od konkretnego zagrożenia, które mają sprawdzić
– sondy przeznaczone głównie do sprawdzania ochrony osób przed dostępem do niebezpiecznych części pod napięciem lub niebezpiecznych części mechanicznych;
– sondy przeznaczone specjalnie do sprawdzania ochrony osób przed dostępem do niebezpiecznych części mechanicznych;
– sondy przeznaczone głównie do sprawdzania ochrony osób przed dostępem do części wewnętrznych stwarzających zagrożenie termiczne, np. części wewnętrzne gorące lub żarzące się;
– sondy przeznaczone do sprawdzania zabezpieczenia urządzeń przed wnikaniem ciał obcych.

Sonda testowa 13 z kablem zgodna z normą EN 61032

Sonda testowa 13 z kablem zgodna z normą EN61032

Tagi: ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=