+ 8618117273997Weixin
Angielski
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
07 maj, 2024 Odwiedzin 74 Autorka: Cherry Shen

Manometry wycofywania dla skuteczności kontaktu BS1363-2 Rysunek 16

6 Ogólne warunki badania typu

6.1 Wszystkie badania powinny być badaniami typu.

O ile w tej części nie określono inaczej BS 1363 gniazdka wtyczkowe należy testować w stanie dostarczonym przez producenta lub odpowiedzialnego sprzedawcę oraz w normalnych warunkach użytkowania, w temperaturze otoczenia 20 ℃ ± 5 °C, po kondycjonowaniu w normalnej laboratoryjnej temperaturze i poziomie wilgotności przez co najmniej 4 dni.

Manometry wycofywania dla skuteczności kontaktu BS1363-2 Rysunek 16

GNGPL 3616_AL

O ile producent nie określił inaczej, gniazda podtynkowe należy badać po zamontowaniu na odpowiedniej puszce spełniającej wymagania wymiarowe normy BS 4662:2006+A1:2009, śruby mocujące dokręcane momentem 0.6 Nm ±10% .

Pozostałe typy należy montować zgodnie z instrukcją producenta. Gniazda posiadające zadeklarowany stopień ochrony IP należy badać jako kompletny zespół (gniazdo i obudowa) po zamontowaniu zgodnie z instrukcją producenta i warunkami użytkowania.

Indywidualnie zabezpieczone gniazda wtykowe (IPS) należy sprawdzić w stanie dostarczonym.
Indywidualnie zabezpieczone gniazdka wtyczkowe (IPS) należy badać jako gniazdka stacjonarne, chyba że w konkretnym badaniu określono inaczej.

Pudełko lub obudowa powinny być zgodne ze specyfikacjami producenta.
UWAGA 1 Indywidualnie zabezpieczone gniazdka wtyczkowe (IPS) są przeznaczone do wbudowania w sprzęt lub obudowy, takie jak te do użytku w systemach elektrycznych objętych zakresem BS 6396. IPS mogą być stacjonarne lub przenośne, zgodnie z instrukcjami producenta, integralne z kompletnym montażu (np. mebli) w akcesorium powierzchniowym lub mogą obejmować akcesorium wpuszczane zamontowane w odpowiedniej skrzynce.

Gniazdka stosowane w testach muszą być reprezentatywne dla normalnych produktów produkcyjnych pod względem wszystkich szczegółów, które mogą mieć wpływ na wyniki testów.

Gniazda wtyczkowe bez możliwości zmiany okablowania należy wyposażyć w odpowiedni giętki kabel o długości co najmniej 1 m. Gniazda uznaje się za zgodne, jeśli żadna próbka nie przejdzie pomyślnie całej serii testów podanych w tabeli 1.

Jeżeli jedna próbka nie przejdzie pomyślnie całej serii testów podanych w tabeli 1, wówczas gniazdka tego typu uznaje się za niespełniające wymagań niniejszej części BS 1363, chyba że wykaże się, że gniazdko nie jest reprezentatywne dla normalnego produkcji lub projektu, w którym to przypadku do badania lub badań w tej konkretnej grupie należy poddać kolejną próbkę do badania typu. Jeżeli w tym ponownym teście nie wystąpi błąd, wówczas gniazdka tego typu zostaną uznane za zgodne z niniejszą częścią BS 1363.
Jeżeli więcej niż jedna próbka nie przejdzie pomyślnie całej serii testów podanych w Tabeli 1, wówczas gniazdka tego typu zostaną uznane za niezgodne z niniejszą częścią BS 1363.
W przypadku badania typu wszystkie badania zostały ujęte w harmonogramie badań i należy je przeprowadzić w określonej kolejności.
UWAGA 2 Odniesienia do przeprowadzenia określonych badań w różnych rozdziałach nie mają na celu wskazania sekwencji badań innej niż podana w harmonogramie i nie powinny być przeprowadzane jako oddzielne badania dodatkowe.

6.2 Wszystkie inspekcje i badania dowolnej klasyfikacji (patrz punkt 7) należy przeprowadzać zgodnie z postanowieniami zawartymi w tabeli 1, dotyczącymi liczby próbek w kolumnie próbki i w podanej kolejności.
6.3 Wskaźniki zgodnie z rys. 11, rys. 12, rys. 14, Rysunek 16a) i Rysunek 16b) należy uznać za spełniający wymagania wymiarowe, jeżeli wyniki pomiarów mieszczą się w podanych wymiarach, a niepewność pomiaru przy poziomie ufności nie mniejszym niż 95% nie przekracza ±0.005 mm.

Manometry wycofywania dla skuteczności kontaktu BS1363-2 Rysunek 16

Manometry wycofywania dla skuteczności kontaktu BS1363-2 Rysunek 16

Tagi:

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=